Yönetim Kurulu
   

Başkan
Ümit Yaşar YAMAN

Başkan Vekili
PERİHAN DEMİRTAŞ

Meclis Üyeleri

Üye
ZEKİ ACAR

Üye
METİN GÜLER

Üye
MEHMET DEMİRTAŞ

Üye
AHMET DİŞLİ

Üye
İSMAİL ÇENGEL

Sekreter
Bahar GÜR

Denetim Kurulu Başkanı

ZAFER AKYOL

Üye

NURCAN BERKARDA

Üye

HATİCE OZAN

Esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Oda genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Oda başkanını, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.
 • Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarını incelemek, kabul veya reddetmek.
 • Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek.
 • Yeni döneme ait çalışma programı ile bu programda yer alacak olan üyelerin meslekî eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 • İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri hakkında dava açılmasına, bunların görevde kalıp kalmamasına karar vermek.
 • Bakanlıkça düzenlenen oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında yönetim kurulunca Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak karar vermek.
 • Odanın meslekî faaliyet alanını ilgilendiren konuda kurulabilecek federasyona kurucu olma hususunda alınan yönetim kurulu kararını onaylamak.
 • Bakanlıktan alınan ön izne dayanarak fesih teklifi hakkında karar vermek.
 • İmkânları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar vermek.
 • Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek.
 • Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek.
 • Yönetim kurulu tarafından teklif edilen uyulması zorunlu meslekî kararları kabul ya da reddetmek.
Odamız, 1959 yılında Terziler Cemiyeti adı altında  HASAN GÜLER başkanlığında kurulmuştur.

Başkan Hasan GÜLER tarafından 1964 yılında Terziler Derneği olarak isim değişikliği yapılmıştır.

Başkan Hikmet Keskin tarafından 17.05.1991 yılında Düzce Terziler Odası olarak isim değişikliği yapılmış ve 1 yıl bu şekilde devam edilmiştir.

Statü değişikliği yaparak 02.09.1992 tarihinde Düzce Terziler ve Konfeksiyoncular Odası adını almıştır. 

Son olarak Bakanlık izniyle 20.02.2014 tarihinde Düzce Dokuma Giyim Mensucat ve Örgülük Eşya Esnaf Odası adını almıştır.


KURUCULAR
HASAN GÜLER BAŞKAN

SADETTİN KIRMIZI ÜYE

VAHİT ALGÜN ÜYE

RAMİS TAMTABAK ÜYE

CEMAL HIZAL ÜYE

İSMAİL EĞİN ÜYE
ODA BAŞKANLARIMIZ
HASAN GÜLER            KURUCU BAŞKAN

ŞEMSETTİN YILDIRIM     ( 25.01.1973 – 10.01.1976 )

RÜŞTÜ SEVİNÇ           ( 10.01.1976 – 18.02.1976 )

MEHMET AYNACIOĞLU      ( 18.02.1976 – 11.01.1982 )

HİKMET KESKİN          ( 11.01.1982 – 14.01.2018 )

   

Başkan
Ümit Yaşar YAMAN

Başkan Vekili
PERİHAN DEMİRTAŞ

Başkan Vekili
NAGİHAN ŞATIR

Meclis Üyeleri

Üye
ZEKİ ACAR

Üye
METİN GÜLER

Üye
MEHMET DEMİRTAŞ

Üye
AHMET DİŞLİ

Sekreter
Bahar GÜR

Düzce Dokuma Giyim Mensucat Örgülük Eşya Esnaf Odası 0380 514 36 96

Düzce Dokuma Giyim Mensucat Örgülük Eşya Esnaf Odası

Adres: Kültür Mah. İstanbul Cad. Düzce İş Merkezi No:208 Kat:1  Düzce
Tel:
0380 514 36 96
Faks:
0380 512 36 26
Gsm:
0530 404 12 40
E-Posta:
info@duzcedogim.org